Låt oss tillsammans vårda vår fina miljö

Strandell Fastigheter skall verka för att minimera miljöpåverkan av våra fastigheter bla genom att:

  • Energieffektivisera våra fastigheter på ett klimatsmart sätt
  • Maximera andelen förnybar el
  • Minimera utskick per vanlig post
  • Använda miljövänliga arbetsredskap för tex trädgårdsskötsel
  • Hålla rent i och runt våra fastigheter
  • Uppmuntra våra hyresgäster till energibesparing, källsortering och återvinning